Kto je najväčší generál v histórii?

Napoleon Bonaparte je vďaka svojim vojenským víťazstvám považovaný za najväčšieho generála v dejinách. Napoleonove vojenské víťazstvá neboli dôležité len pre Francúzsko, ale pre celú Európu. Napoleonovo prvé a najdôležitejšie víťazstvo bolo pri Slavkove, kde porazil Rakúšanov. Toto víťazstvo zmenilo Európu z kontinentu bojujúceho prostredníctvom vojny na bezpečný a stabilný kontinent. Po Slavkove Napoleon dokázal poraziť Prusov pri Jene a Auerstedte a prinútil ich ustúpiť do Ruska. Po týchto víťazstvách sa Francúzsko stalo impériom, ktoré sa rozprestieralo po celej Európe, od Ruska až po Španielsko a Portugalsko.

Vstúpte do nášho obchodu a kúpte si vojenské výrobky (armádny opasok, solárna nabíjačka na prežitie, vojenské maskovacie prestieradlo) a využite naše akciové ponuky!  

 

Insigne-militaire

Kto je tento generál, ktorý zanechal stopu v dejinách 

Napoleon Bonaparte bol francúzsky generál, ktorý sa stal cisárom Francúzska. Je považovaný za jedného z najväčších vojenských veliteľov v dejinách a jeho vplyv na európsku politiku a kultúru bol za jeho života zásadný.

vojenské odevy sú v predaji v našom internetovom obchode. Príďte a objavte!

Príbeh Napoleona Bonaparte :

 • Narodil sa na Korzike v rodine drobnej šľachty, ale vďaka svojim bojovým schopnostiam sa dokázal vyšvihnúť v hodnostiach. Napoleonova rodina bola chudobná a veľkú časť detstva strávil s matkou sťahovaním medzi Francúzskom a Talianskom.
 • V roku 1784, vo veku 17 rokov, Napoleon nastúpil do vojenskej školy v Brienne-le-Château vo Francúzsku. Rýchlo sa preslávil ako vynikajúci študent, ale aj ako nenapraviteľný výtržník.
 • Nosil honosné oblečenie a drahé prstene a bol známy tým, že sa hádal s ostatnými študentmi; mal tiež povesť, že prespával a odchádzal z vyučovania bez dovolenia.
 • Vyrastal a užíval si vynikajúce vzdelanie a mnohé príležitosti, ktoré by boli mnohým iným v tom čase odopreté./li>
 • V roku 1796 Napoleon predčasne ukončil školskú dochádzku, aby vstúpil do armády ako kapitán delostrelectva pod velením generála Jeana Victora Marie Moreaua.
 • V dvadsiatich rokoch sa Napoleon Bonaparte stal dôstojníkom francúzskej armády, kde vynikol tým, že si získal povesť odvážneho a vynaliezavého a rýchlo sa naučil vojenskú stratégiu. Rýchlo stúpal v hodnostiach a vo veku 32 rokov sa stal hlavným veliteľom. V roku 1796 po štátnom prevrate proti francúzskej vláde si Napoleon Bonaparte podmanil veľkú časť Európy a presadil sa ako jeden z najväčších vojenských veliteľov v dejinách ľudstva!
 • Po účasti na niekoľkých bitkách proti Rakúsku v priebehu nasledujúcich rokov Napoleon rýchlo stúpal v hodnostiach a v roku 1803 sa sám stal generálom vo veku 26 (alebo 27) rokov.
  V tom istom roku sa oženil s Joséphine de Beauharnais, mladou ženou z prisťahovaleckého prostredia.
 • Napoleon Bonaparte vládol Francúzsku viac ako 10 rokov, než vo veku 51 rokov zomrel na choroby, ktoré si privodil počas života
 • Bol jedným z
  mála ľudí, ktorí vedeli viesť národ a dosiahnuť, aby ho nasledoval. Jeho štýl vedenia bol veľmi odlišný od väčšiny ostatných vodcov, ale práve to z neho urobilo takého veľkého vodcu.

Jeho charakterové vlastnosti 

Najznámejší je vďaka svojmu vedeniu v bitke pri Waterloo, ktorá viedla k jeho porážke a vyhnanstvu na ostrov Svätej Heleny. Hoci mal mnoho chýb, Napoleon bol aj skvelým generálom, ktorého víťazstvá mali zásadný význam pre rozvoj modernej Európy.

Medzi Napoleonove charakterové vlastnosti patria :

 • Statočnosť a odvaha : prejavovali sa jeho činmi v bitke a spôsobom, akým viedol svoje vojská. Nikdy neváhal naordinovať útok alebo ustúpiť z pozície, ak sa mu to nezdalo efektívne.
 • Vždy sa sústredil na cieľ, ktorý mal na dosah, a podľa toho aj konal, keď to bolo potrebné.
 • bol tiež považovaný za inteligentného a charizmatického.
 • bol odvážny, rozhodný a nebál sa riskovať pretože vedel, že zvyčajne budú odmenené víťazstvom.
 • Jeho skvelé vodcovské vlastnosti mu umožnili viesť do boja mnohých mužov proti ich vôli, dokonca aj proti vlastným túžbam po sláve či sláve. To mu časom umožnilo poraziť mnohých nepriateľov bez toho, aby s nimi musel sám bojovať, pretože mnohí vojaci boli ochotní bojovať za neho!
 • Takisto výborne ovládal stratégiu a taktiku, čo mu pomáhalo tieto bitky vyhrávať.
 • Napoleonovi sa však v súkromnom živote nie vždy darilo: s jednou zo svojich mileniek, Josephine de Beauharnais, splodil nemanželské dieťa.
 • Napoleon bol brilantný vojenský stratég, ktorý vedel, ako využiť geografiu Európy proti svojim nepriateľom.
 • Vedel, ako na svojich protivníkov použiť klamstvo a prekvapivé útoky, aby nikdy nedokázali predvídať jeho pohyby.
 • Mal tiež mimoriadnu schopnosť rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa okolnostiam tým, že podľa nich upravoval svoje stratégie.
 • Od veľmi mladého veku mal Napoleon vrodený zmysel pre vodcovstvo a prirodzenú charizmu, ktorá z neho robila prirodzeného vodcu. V dospelosti rozvinul tie isté vlastnosti do rafinovaného súboru schopností, ktoré mu umožnili povýšiť z postavenia jednoduchého korzického vojaka na hlavného generála francúzskej armády.

Jeho silné stránky :

Napoleon Bonaparte bol najväčším generálom v dejinách. Dokázal poraziť najsilnejšiu armádu svojej doby, doviesť svoju krajinu k impériu a stať sa jedným z najvplyvnejších mužov svojej doby.

 • Napoleonov vojenský génius je legendárny.
  Dokonale chápal, ako poraziť nepriateľa, ako viesť bitku a ako využiť terén vo svoj prospech.
 • Napoleonova schopnosť veliť a motivovať svojich vojakov bola tiež príkladná. Jeho schopnosť rýchlo sa prispôsobovať meniacim sa situáciám mu pomohla prekonať mnohé neúspechy počas jeho ťažení, vrátane početnej podradenosti pri Waterloo
 • Napoleonove vodcovské kvality boli tiež pôsobivé. Dokázal svojim vojakom vdýchnuť sebadôveru a vieru v ich vec, aj keď boli pri Waterloo v početnej prevahe až tri ku jednej.
 • Mal tiež dobré znalosti vojenskej stratégie, ktoré mu umožnili predvídať pohyby nepriateľa a zaútočiť naňho skôr, ako sa stihol pripraviť na boj.
qui-est-le-plus-grand-général-de-l-histoire

Prečo je najväčším generálom histórie 

Napoleon Bonaparte bol francúzsky generál a cisár, ktorý pomohol doviesť krajinu k víťazstvu v napoleonských vojnách. Bol to významný hráč, ktorý vo svete urobil obrovské zmeny.

Jeho úspechy :

Úspechy Napoleona Bonaparta sú početné a rôznorodé,

 • Považuje sa za jedného z najväčších vojenských veliteľov v histórii a jeho vláda sa vyznačovala stabilitou, modernizáciou a expanziou.
 • Dokázal poraziť pruskú armádu v bitke, ktorá trvala len dva dni.
 • Takisto doviedol svoje vojská k víťazstvu proti Rusom pri Borodine
 • U Waterloo porazil rakúsko-ruské vojská. Napoleonov štýl velenia bol veľmi účinný, pretože vedel, ako motivovať svojich vojakov a udržať ich sústredených na svoje ciele.
 • Možno najväčším Napoleonovým úspechom bola jeho schopnosť inšpirovať ľudí okolo seba, aby dosiahli veľkosť.
 • Jeho úspechy počas vojenských kampaní boli nevídaného rozsahu a úspešné, čo bolo o to pozoruhodnejšie, že ich dosiahol napriek tomu, že väčšinu svojej kariéry bol v prevahe takmer dvaja ku jednej.
 • Napoleon Bonaparte je jedným z najslávnejších vojenských veliteľov v dejinách. Viedol francúzskych revolucionárov k víťazstvu nad silami vládnucej triedy a v roku 1804 bol korunovaný za francúzskeho cisára. Jeho vojenský génius je neprekonateľný a jeho schopnostiam stratéga a taktika sa nevyrovnal žiadny iný cisár alebo generál pred ním ani po ňom.
 • Napoleonove bitky vyhrával, pretože mal vynikajúce znalosti politiky, taktiky, stratégie a vojenskej vedy. Svoju armádu dokázal nadchnúť osobnou charizmou. Stal sa odborníkom na vojnové umenie a zároveň bol brilantným politikom s veľkým pochopením ľudskej povahy (čo využíval proti svojim nepriateľom).
 • Napoleonovou veľkou silnou stránkou bolo, že vedel využiť silné stránky svojich nepriateľov proti nim; vedel manipulovať s ľuďmi, aby robili to, čo chcel. Táto schopnosť mu počas života vyniesla mnoho nepriateľov (vrátane vysokopostavených dôstojníkov), ale nikto z nich sa mu nemohol rovnať v schopnosti prekabátiť všetkých okolo seba !

Niektoré Napoleonove víťazstvá :

Napoléon Bonaparte je považovaný za najväčšieho generála v dejinách, pretože sa mu podarilo dobyť Európu, čo sa dovtedy nikomu nepodarilo. Napoleon dokázal poraziť všetkých svojich protivníkov, vojenských aj politických. Vyhral mnoho bitiek a zachránil Francúzsko pred úplnou porážkou.

 • Napoleonove prvé víťazstvo prišlo kedy porazil Holandské kráľovstvo v bitke pri Holandsku (1799).V tejto bitke mal Napoleon len 18 000 mužov, ale dokázal poraziť armádu so 40 000 holandskými vojakmi.
 • V roku 1804 Napoleon napadol Rusko so 150 000 mužmi a 50 delami. Zvíťazil pri Slavkove (1805) a opäť pri Jene (1806). Po návrate z Ruska Napoleon triumfálne vstúpil do Paríža.
 • V roku 1809 vpadol s 80 000 mužmi do Rakúska. Rakúšania boli porazení pri Wagrame (1809), potom opäť pri Aspern-Essling (1809). Po týchto víťazstvách Rakúsko požiadalo o mier, ale Napoleon to odmietol a tlačil sa do Nemecka, až prekročil Rýn pri Bonne. Pruská armáda je zničená pri Auerstedte (1813).
 • Po porážke všetkých nepriateľov na ceste ku konečnej moci nad Európou sa Napoleon stáva cisárom.

Ako sa stal najväčším generálom v dejinách :

Bonaparte sa stal jedným z najväčších generálov v dejinách, pretože dokázal dobyť a ovládnuť celý európsky kontinent.

 • Počas svojej kariéry vojaka viedol Napoleon Bonaparte mnoho úspešných ťažení proti iným krajinám v Európe. Jeho najznámejšou bitkou bolo Waterloo, kde porazil britskú armádu pod velením Wellingtona (1815).Počas svojej kariéry vojaka porazil aj ďalších kráľov a panovníkov.
 • Napoleon Bonaparte dostal prezývku „veľký generál“pre kvalitu svojich bitiek proti iným krajinám a rýchlosť, s akou si ich podmanil. Po porážke španielskeho kráľa Ferdinanda VII. v roku 1808 prevzal kontrolu nad Španielskom a Portugalskom bez akýchkoľvek problémov zo strany miestneho obyvateľstva. To dokazuje, aký mocný bol Napoleon Bonaparte.
qui-est-le-grand-général-de-l-histoire

Keď kedy hovoríme o napoleonských vojnách a generáloch, ktorí v nich bojovali, zvyčajne sa zameriavame na samotného Napoleona, ktorý je často považovaný za jedného z najväčších generálov v dejinách, ak nie za NAJ. To však neznamená, že nebol prekonaný vo svojich schopnostiach. Koniec koncov, niekto by mohol povedať, že jeho odpor bol počas jeho vojenskej kariéry dosť slabý, a to neberieme do úvahy všetky faktory, ktoré sprevádzali stratégiu a taktiku počas bitky alebo kampane. Mnohí historici však Napoleona považujú za taktického génia, ktorého talent na analýzu situácií mu umožňoval dosahovať víťazstvá bez ohľadu na scenár, ktorému čelil, a ktorého schopnosť zmobilizovať okolo seba mužov nemal vo svojej dobe konkurenciu. Napoleonova dôvera vo vlastný talent zohrala veľkú úlohu v jeho úspechu. Napriek mnohým porážkam, ktoré utrpel vo svojich početných vojnách, vytrval a dokonca dokázal niektoré z týchto porážok premeniť na víťazstvá. Neboli to len Napoleonove vojenské schopnosti, ktoré mu priniesli víťazstvo. Bol aj nadaným politikom, ktorý vedel motivovať ľudí a vyjednávať s ostatnými, aby ich získal na svoju stranu. V čase, keď vtrhol do Ruska, je pravdepodobné, že žiadny iný generál v histórii by mu nedokázal čeliť tak účinne a tak mocne ako on.

Neváhajte navštíviť náš internetový obchod s vojenskými prebytkami a zakúpiť si vojenské doplnky alebo len získať tipy a triky na prežitie svojich najlepších dobrodružstiev.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *