Čo je to vojenský pluk?

Armáda je veľmi veľká a zložitá organizácia. Keďže mobilizuje toľko ľudí, spôsob jej riadenia musí byť bezchybný. Aby mohla fungovať efektívne a prakticky, je rozdelená na niekoľko jednotiek. Pluk je jednou z jednotiek armády. V tomto článku si prakticky posvietime na to, čo je to pluk, ako aj na základné informácie, ktoré o tomto koníčku potrebujete vedieť. Vytiahnite si zápisníky, aby ste si mohli robiť poznámky, a prajeme vám príjemné čítanie!

Vstúpte do nášho obchodu, aby ste si kúpili vojenské výrobky (armádny opasok, solárnu nabíjačku na prežitie, collier plaque militaire homme) a využili naše špeciálne ponuky!  

Vojenská bunda

Vojenský pluk

Toto je vojenská jednotka. Pluk sa skladá z tisícov vojakov, presnejšie z 1000 až 3500 hláv. Je to zoskupenie postavené pod vedenie dôstojníka plukovníka alebo podplukovníka. Existuje už mnoho rokov a je jednou z najefektívnejších organizačných foriem v armáde. Umožňuje, aby sa vojaci vzdelávali v armádnom spôsobe života podľa svojich individuálnych schopností.

Vojenský pluk môže byť na jednej strane administratívnou formáciou a na druhej strane taktickou manévrovacou jednotkou. Pluk ako administratívna formácia sa spája s geografickou oblasťou alebo špecializáciou, alebo strategickou úlohou. Ak je administratívna formácia spojená s taktickou úlohou, zabezpečuje ju prápor. Tak tomu bolo
počas Ancien Régime vo Francúzsku.

Vojenské vybavenie, ktoré sa vám môže hodiť na dennej báze (maskovacia sieť, maska, rukavice, ….) sú k dispozícii aj na stránke Surplus-Militaire.

Súvisiaci pojem vojenský pluk

Vojenský pluk je pomerne vágny pojem, pretože má niekoľko príbuzných podpojmov. Aby sme sa vyhli zamotaniu, musíme sa pozrieť, čo sú to príbuzné pojmy, a pochopiť ich, aby sme ich opäť nezamieňali.

Eskadróna

V armáde je eskadróna jednotka zložená z 90 ľudí, ktorá sa môže rozšíriť na približne 200 vojakov. Predstavuje obrnené a motorizované jazdecké jednotky. Nazýva sa aj rota alebo batéria. Velí jej kapitán. Je to pojazdná a ozbrojená jednotka. Existuje v armáde, letectve a námorníctve. Je základnou zložkou ozbrojených síl.

Battalions

Battalion je vždy vojenská jednotka. Združuje niekoľko eskadrón/kománt. Môže obsahovať početný stav vojakov od 300 do 1 200 mužov. Prápor sa teda skladá z niekoľkých rôt. Tieto roty musia spolupracovať pri realizácii taktickej stratégie v prípade útoku nepriateľa.

Pěchota

Pěchota je definovaná ako súbor vojenských jednotiek, ktoré bojujú pešo. V minulosti sa títo vojaci nazývali pešiaci. Táto pechota sa môže presúvať pešo, v obrnených vozidlách, námornou hláskou a v prípade bitky aj letecky. Pechota je tiež súčasťou vojenského pluku. Pluk je svojím spôsobom zmesou viacerých pechotných jednotiek.

V dôsledku toho je pluk hlavnou jednotkou. Zahŕňa niekoľko pechotných jednotiek a pechotné jednotky sú organizované do niekoľkých práporov. Batalióny potom tvoria celok niekoľkých eskadrón.

čo-je-regiment-vojenský

Typ pluku

Existuje niekoľko kategórií régiment. Pre každé vojenské odvetvie existujú pluky. V armáde, letectve a námorníctve existujú pluky. Hoci sa ich názvy môžu v jednotlivých odvetviach meniť, podstata zostáva rovnaká. Väčšinou, keď ľudia počujú pojem „pluk“, myslia na armádu. Tá je síce najobľúbenejšia, ale nie jediná. Pre každé vojenské odvetvie existujú pluky, ale najznámejšie sú pešie pluky armády. Je veľmi dôležité toto rozlišovanie, inak hrozí, že si vojenský pluk a peší pluk pomýlite.

Typ pešieho pluku

Pluky infanterie sú kategóriou plukov patriacich do armády. V každom odvetví armády existuje niekoľko typov peších plukov. Niektoré sú v armáde, letectve a námorníctve. Najznámejšie sú však pešie pluky. Pešie pluky sú armádne pluky. Niekedy je ich pravopis mätúci, pričom mon “ marine “ alebo “ parachutiste “ sa môžu vzťahovať na vzdušné sily a námorníctvo. Preto je
veľmi dôležité rozlišovať.

Pluk pechoty armády

Pluk pechoty je pojem, ktorý sa používa na označenie vojakov armády, ktorí sa pohybujú buď pešo, alebo na obrnených či motorových vozidlách. V rámci tejto kategórie, konkrétne pre prípad Francúzska, existuje niekoľko vetiev pluku. Pre informáciu, pluky sa formujú podľa potrieb, požiadaviek a dokonca aj požiadaviek armády. Tvoria sa však aj podľa špecializácie. Vojak, ktorý chce vstúpiť do armády, vstupuje do pluku, ktorý najlepšie vyhovuje jeho cieľom. Aby sme spomenuli len niektoré, uvedieme vám stručný malý zoznam armádnych peších plukov :

  • 1er peší pluk: ide o armádny pluk. Je to najstarší stále aktívny pluk, ktorý pochádza z obdobia Ancien Régime.
  • 1er tirailleur regiments : ide o armádny pluk. Tento obrnený peší pluk bol vytvorený v roku 1994.
  • 152e peší pluk: ide o pechotu špecializujúcu sa na úderné akcie, ako aj na boj vysokej intenzity v mestských oblastiach.
Régiment d’infanterie de l’armée de l’air

Potom sú tu pluky armée de l’air et de l’espace. Koncepcia zostáva rovnaká ako v prípade prvých dvoch zložiek armády. Tento pluk stále tvoria vojaci z armády, ktorí sú však do vojny vysielaní letecky, aby pomáhali vojakom. Hoci tento pluk môže mať iné prostriedky, v čase vojny prichádza ako posila vzdušných a vesmírnych síl. To je napríklad prípad :

  • 2e zahraničný výsadkový pluk
  • 3e zahraničný výsadkový pluk

Kde nájdete podobné položky ?

Ak sa chcete dozvedieť viac o svete armády a o svete vojenstva, prezrite si blog “ Vojenské prebytky „.
Nájdete tu články, ktoré sú bohaté na informácie a
zároveň sa ľahko čítajú
. Keďže ide o špecializovaný vojenský obchod, údaje sú spoľahlivé a aktuálne. Budete môcť uhasiť svoj smäd po vedomostiach a naučiť sa celý rad nových vecí z tejto oblasti. Ak si chcete doplniť vedomosti a kúpiť oblečenie alebo vojenské doplnky, nezabudnite navštíviť blog “ Surplus militaire „.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *