Čo je zbraň kategórie A1 ?

V súčasnosti platia prísne predpisy upravujúce používanie ostrých zbraní. Existuje však niekoľko typov zbraní, ktoré majú predpísané pravidlá pre každý z nich. Keď už hovoríme o týchto rôznych typoch, pravdepodobne ste už počuli informácie o zbraniach kategórie A1 alebo ste jednoducho počuli ich názov. Ak ste fanúšikom vojenských alebo dokonca strelných zbraní, tento článok vás určite zaujme. Je to pravdepodobne len jedna z mnohých informácií o strelných zbraniach, ale môžete si byť istí, že vďaka tomuto článku sa budete môcť uspokojiť s informáciami o zbraniach kategórie A1.

Využite naše akciové ponuky na vojenské oblečenie a doplnky (vojenská čiapka, skladacia lopata, vojenský batoh …. ). Sú
dostupné v našom online obchode.

military-survival-knife

Všeobecnosť zbraní kategórie A1:

Zbrane kategórie A1 sú jednoducho jednoduché strelné zbrane na rozdiel od zbraní kategórie A2, ktoré už klasifikujú vojenský materiál. Aj keď však nie sú určené na vojnu a sú to jednoduché strelné zbrane, nemôže ich ovládať ktokoľvek. Zbrane kategórie A1 sú početné a zoskupujú rôzne typy strelných zbraní do svojej sekcie alebo kategórie. Tak ako existujú typy, tak aj každý z nich má vlastnosti, ktoré ho reprezentujú s informáciami, ktoré sú pre tieto zbrane celkom špecifické. Nižšie nájdete hlavné typy zbraní, ktoré sú zaradené do kategórie A1, ako aj ich vlastnosti, ktoré sú dobre vysvetlené.

Pozrite si military-jewelry pre váš každodenný vojenský vzhľad!

Rôzne typy zbraní kategórie A1:

Neexistuje jeden, ale niekoľko typov strelných zbraní, ktoré patria do kategórie zbraní A1. Každý z nich má vlastnú konštrukciu a spôsob fungovania. Tieto zbrane majú tiež určené použitie s rôznymi ďalšími špecifikami. Majú tiež podávací systém alebo operačný systém, ktorý môže byť automatický alebo ručne opakovaný. Tieto zbrane nie sú ničím podobným zbraniam zaradeným do kategórie A2 alebo inej vyššej kategórie. Tu sú uvedené rôzne typy zbraní kategórie A1, aby ste už neboli v tejto otázke zmätení.

  • strelná zbraň: je strelná zbraň s krátkou hlavňou, ktorá sa používa v ruke ako revolver alebo
   pištoľ
  • Pištoľ na rameno: Ide o strelnú zbraň, ktorá sa drží v ramene, nie v ruke. Je to poloautomatická opakovacia zbraň s okrajovým zápalom, ktorá môže mať aj stredový zápal.
  • Vývrtná strelná zbraň: ide o strelnú zbraň s trubicou, ktorú používa na vystrelenie projektilu. Môže mať drážkovanú alebo hladkú hlaveň a muníciu.
  • automatická opakovacia strelná zbraň: strelná zbraň,
   ktorá sa automaticky nabíja a môže sa zmeniť na poloautomatickú opakovaciu strelnú zbraň, ručnú opakovaciu strelnú zbraň alebo jednoranovú strelnú zbraň.
  • Dlhá opakovacia strelná zbraň: Táto strelná zbraň môže mať poloautomatický opakovač, ako aj ručný opakovač.

  Rôzne vlastnosti zbraní kategórie A1:

  Zbrane majú rôzne vlastnosti, ktoré ich charakterizujú a individualizujú. Z hľadiska munície majú strely s priemerom od 20 mm. Je veľmi dôležité spomenúť, že zbrane, ktoré majú rovnaké technické vlastnosti, sa tiež považujú za súčasť kategórie A1. Strelné zbrane maskované alebo zamaskované ako iný predmet zostávajú tiež zbraňami kategórie A1. V prípade poloautomatických opakovacích zbraní môžu vystreliť viac ako 11 nábojov bez opätovného nabitia, s integrovaným zásobníkom na viac ako 10 nábojov alebo pri vložení odnímateľného zásobníka na viac ako 10 nábojov. Zbraň používaná s týmito nábojmi a nábojnicami je stále klasifikovaná ako zbraň kategórie B, ak nie je vložený zásobník. Iba zásobník je zaradený do kategórie A.

  Kto môže nosiť a prepravovať zbrane kategórie A1 a za akých podmienok:

  Množstvo článkov zákona o vnútornej bezpečnosti upravuje nosenie zbraní. Tak ako existuje niekoľko ľudí, ktorým tento kódex povoľuje vlastniť alebo nadobúdať zbrane, existujú aj ľudia, ktorí sa ich nesmú dotknúť, dočasne alebo doživotne. V tomto kódexe sú zavedené rôzne zákazy, ktoré vysvetlíme nižšie. Vysvetlia sa aj rôzne výnimky, ktoré predstavuje, aby bola celá problematika jasná a jednoznačná. Vzhľadom na rôzne podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné zbraň vybaviť, budú vysvetlené jedna po druhej s čo najjednoznačnejším vysvetlením.

  Zákaz nosiť zbraň kategórie A1:

  Mali by ste vedieť, že bez povolenia je podľa zákona o zbraniach zakázané nadobudnúť alebo držať akúkoľvek zbraň kategórie A1. Je dôležité vedieť, že nedodržanie predpisov môže viesť k zákazu nosenia zbraní. Ako obyčajní civilisti nemáte právo nosiť zbrane na verejných miestach. S výnimkou orgánov činných v trestnom konaní je nosenie zbraní kdekoľvek prísne zakázané. Povolenie na držanie zbrane vám nebude udelené na viac ako 5 rokov. Je
  prísne zakázané nerešpektovať pravidlá nosenia zbraní pre osoby, ktoré nosia túto zbraň.

  Výnimky týkajúce sa nosenia zbraní kategórie A1:

  Zákazy nosenia zbraní buď pre kategóriu A1 môžu byť zrušené v prípadoch výnimiek. Ako poľovník, strelec alebo zberateľ máte právo na držanie upravených zbraní na základe výnimky alebo povolenia. Osoby, ktoré majú zbrane v držbe, musia dodržiavať všetky podmienky predpisov o nosení a preprave zbraní. V prípadoch ohrozenia profesionálnym rizikom je povolené povolenie na nákup a držbu zbraní kategórie A1 a dokonca kategórie B. Toto povolenie sa však môže udeliť len na pracovisku alebo doma. Zbraň musíte uložiť na miesta vhodné pre typ materiálu, ktorý zbrane obsahujú, napríklad do trezoru alebo skrine.

  what-is-a-category-A1-gun

  Podmienky nosenia zbrane:

  Iexistuje niekoľko podmienok, ktoré musia byť splnené, aby ste mohli vlastniť zbraň. Tieto podmienky zahŕňajú aj vyššie uvedené výnimky z držby zbraní. Nestačí chcieť vlastniť zbraň a je v poriadku, že ste si ju kúpili. Podmienky musia byť splnené nielen tým, že ide o niečo nebezpečné, ale aj dodržiavaním jednoduchých postupov a pravidiel. Preto, rovnako ako pri všetkých ostatných podmienkach vyžadujúcich plnoletosť, musíte byť plnoletý a plnoletý. Tu sú teda tieto rôzne podmienky pre nosenie, nadobúdanie alebo držanie zbraní.

   • Musíte byť plnoletý: maloletý sa ešte nepovažuje za zodpovedného, takže za žiadnych okolností nemôže mať právo nosiť zbraň, kým nie je dostatočne starý na to, aby toto právo mal. Väčšinu, ktorá sa tu vyžaduje, nemožno prehliadať ani sa ňou riadiť podľa ľubovôle a musí sa dodržiavať do najmenších možných detailov.
   • Vaše meno nesmie byť zaregistrované v FNIADA: Národný súbor osôb so zákazom nadobúdania a držania zbraní registruje na svojom zozname osoby, ktoré nesmú byť oprávnené držať a nosiť akýkoľvek typ zbrane.
    Tým, že je vaše meno na tomto zozname, pravdepodobne ste už niečo vedeli alebo váš stav bráni získaniu zbrane.
   • Nikdy nesmiete byť odsúdený: nesmie byť prítomný bulletin registra trestov č. 2 odsúdení za určité trestné činy, ako sú vraždy, vraždy, mučenie, barbarské činy. Ak máte bulletin č. 2, ktorý je už znečistený, je veľmi ťažké, ak nie nemožné, aby ste sa opäť stali držiteľom zbrane.
   • Musíte mať vzorné správanie: Správanie, ktoré je nebezpečné pre ostatných vo vašom okolí alebo ktoré ohrozuje aj vás, nemôže byť nosením zbrane. Takéto správanie do značnej miery znamená vašu nezodpovednosť voči tomu, čo by malo byť dôležité. Pri takomto správaní by ste mohli ľahko ublížiť ľuďom, ktorí majú pri sebe zbraň.
   • Musí nemať zákaz vlastniť alebo nosiť zbraň: Pred súdnym príkazom v rámci rozhodnutia o ochrane obetí alebo násilia. Osoba, na ktorú sa vzťahujú tieto zákazy, nesmie vlastniť zbraň. Cieľom je chrániť dotknutú chránenú osobu a zabrániť tomu, aby osoba, ktorá čelí tomuto rozhodnutiu, bola ohrozená.
   • Musí mať
    mentálnu spôsobilosť: Ak nemá osvedčenie kratšie ako jeden rok. Nikdy ste neboli prijatí do psychiatrického zariadenia bez vášho súhlasu. Je to len preventívne opatrenie vzhľadom na to, že človek, ktorý nie je pri zmysloch, môže rýchlo vykoľajiť z jedného momentu na druhý.

   • Musíte byť v správnom fyzickom alebo psychickom stave: Je dôležité, aby ste boli v správnom fyzickom alebo psychickom stave na to, aby ste sa mohli zaoberať nosením zbraní vo svojom dome. Bez neho môžete náhodne ublížiť sebe alebo iným.
   • Musíte mať dobrý dôvod: nejde o to, aby ste splnili ostatné podmienky a potom o to hneď požiadali. Musíte mať dobrý dôvod, ktorý ospravedlňuje nosenie zbraní. Dôvod musí súvisieť s profesionálnou činnosťou alebo s akýmkoľvek iným dôvodom, ktorý môže odôvodniť, že chcete použiť zbraň s dobrým úmyslom.

   Prečo vlastniť zbraň?

   Môže existovať
   niekoľko dôvodov, prečo by mal človek vlastniť zbraň a používať ju. Po prvé,
   máme tu bezpečnostné opatrenie, pretože pre normálneho človeka, ktorý nepatrí k ozbrojeným zložkám, je rovnako dôležité mať doma vždy pri sebe zbraň. V prípadoch sebaobrany alebo v prípade, že ste v nebezpečenstve a nemôžete kontaktovať políciu alebo by to polícii trvalo príliš dlho vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzate. V takom prípade môže byť zbraň veľmi užitočná na vašu ochranu. Zaobstarajte si preto zbrojný preukaz a najlepšie vybavenie z našej zbierky na strelnicu. Navštívte nás a nechajte sa vycvičiť na získanie zbrojného preukazu.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *