Čo je to prápor ?

Dnes vidíte, že mnohí belosi sa chcú stať prápormi. Mnohí ľudia však tiež nevedia, čo to vlastne prápor je. Táto nevedomosť však dnes konečne prestane len preto, že ste narazili na ten správny článok, v ktorom sa môžete informovať a zdokumentovať. Konečne sa dozviete, čo je to prapor s niekoľkými jeho aspektmi, s ktorými ste sa už určite stretli vo svojom každodennom živote. Na začiatok by ste mali vedieť, že v prápore môže byť muž aj žena a že to závisí od práce, ktorú tí druhí vykonávajú. Tak nás sledujte až do konca tohto článku, aby ste sa dozvedeli niečo viac.

Navštívte náš obchod s vojenskými produktmi (vojenský opasok, rukavice, lampa,…) a využite naše akciové ponuky!

 

gilet-tactique

Prapor všeobecne :

Všeobecne a jednoznačne platí, že prápor je súhrn niekoľkých mužov vo vojenskej jednotke. Etymologicky slovo batalión pochádza z talianskeho battaglione. Vojenskej jednotke, ktorá tvorí prápor, zvyčajne velí vyšší dôstojník pre rôzne misie, úlohy alebo aj výcvik.

Skrátka, súdny úradník práporu tu má vládu nad jednotkou. Prápor potom združuje niekoľko rôt s približne 300 až 1 200 mužmi, ktorí spoločne bojujú na ochranu svojej krajiny. Nižšie
si vysvetlíme, čo je to prápor v armáde a predovšetkým, z akých jednotiek sa skladá.

Vložte vojenské šperky pre váš každodenný vojenský štýl!


Prapor
v armáde
:

Batalión si môže nárokovať na vytvorenie niekoľkých možných armád. V armáde existujú prápory, ktoré majú svoje špecializácie v oblasti zbraní alebo vojenstva. Existujú vojaci, ktorí sa špecializujú len na boj zblízka. Sú
vojaci, ktorí sa špecializujú
len na boj na diaľku s dobrou presnosťou streľby.

Takisto sú
vojaci, ktorí sa hrajú len s technológiami, aby boli schopní bojovať proti nepriateľom v čase vojny. Je veľmi dôležité spomenúť, že každá z týchto špecializácií má vlastnú armádnu jednotku s vlastnými názvami. Pokiaľ ide o
pechotnú skupinu, ktorá je armádou zloženou z niekoľkých rôt a špecializuje sa na vlastné formy boja.

Niektoré vojenské oblečenie sú na predaj v našom online obchode. Poďte a zistite to!

Jednotka vytvorená práporom
:

Mnohé armádne jednotky môžu vytvoriť prápor pozri všetky druhy bojových jednotiek. Často sme zvyknutí na zloženie vojenských práporov, ktoré tvoria len niekoľko plukov vyskytujúcich sa v armáde. Stále však existuje mnoho jednotiek, ktoré sa môžu počítať medzi prápory krajiny.

Podívajme sa
na príklad leteckých vojenských jednotiek alebo aj námorných vojenských jednotiek. Každá z týchto jednotiek má svoju vlastnú funkciu, zodpovednosť, povinnosť alebo dokonca vlastné poslanie, keď nastane čas potreby. Čím väčší je počet jednotiek v prápore, tým viac sa zvyšuje jeho sila proti nepriateľom.

Rôzne typy práporov vo francúzskej armáde
:

V súčasnosti existujú
vo francúzskej armáde maximálne tri typy práporov, ak nerátame námorné palebné prápory v Marseille. V letectve sa tiež hojne používal názov prápor, napríklad letecký prápor a letecký ženijný prápor. Všetky tieto jednotky boli v kategórii armáda.

Tieto objasnenia však už nie sú aktuálne. Máme tu teda medzi tromi kategóriami typov práporov vo francúzskej armáde najprv organické prápory, ktoré reorganizujú a obnovujú hlavné aktívne bojové vrtuľníkové pluky. Potom tu máme zborový prápor, ktorý je jednoducho zložený z niekoľkých jednotiek s veliteľom väčšiny jednotiek. Nakoniec tu máme dočasné prápory, ktoré sú v prápore len na určitý čas.


Organický
prápor
:

Práporný stupeň organických plukov armády je v súčasnosti nefunkčný a ustúpil podriadenosti roty. Zostali tak tri hlavné armádne ľahké letecké vrtuľníkové pluky, ktoré mali prápory. To, čo zostalo z tohto organického práporu, sa mohlo rozšíriť z 1stého na 3 pluk. Od 4º pluku sa počet práporov v jednotke mierne znížil, keďže neprijal štruktúru práporu, môže byť skutočnou podporou špeciálnych síl.

Dôležité je spomenúť, že nedávno dosiahol 5º pluk vrtuľníkového boja tým, že má tri organické prápory. Medzi tieto tri prápory počítame prápor leteckej podpory, manévrovací a útočný vrtuľníkový prápor a prieskumný a útočný vrtuľníkový prápor.


Zborové
prápory
:

Tradične je zborový prápor názov jednotky. Pre chasseurs à pieds, chasseurs alpins alebo aj pre pechotu to boli vždy prápory, ale aj regimenty tvorené skutočnými administratívnymi útvarmi. Rovnako ako ostatné pluky alebo aj ostatné prápory má aj tento zborový prápor svojho veliteľa. Tento veliteľ musí mať rovnako ako v norme skvelé vodcovské schopnosti, aby mohol byť dobre na svojom mieste. Tieto prápory majú potom veliteľa zboru, ktorým je podplukovník alebo plukovník.

Dočasné prápory
:

Dočasné prápory majú v názve, že sú dočasné. Väčšinou ani nenesú názov práporu, pretože je to len dočasný názov. Tieto prápory sú zostavené na splnenie konkrétnej misie na určitý čas. Sú
pod velením
jednotky s väčšinovým práporom, ktorá bola nájdená.

Zvyčajne sú
pod velením veliteľa, ktorý je veliteľom zboru. Tvorí špecializované bojové skupiny, ako aj spoločné bojové skupiny so spojením pechoty a ďalších veľmi špecifických používateľov zbraní. Obidva typy armád majú neuveriteľnú silu vďaka prvkom, ktoré obsahujú, ako napríklad vlak a vybavenie.

Rôzne vojenské formácie pre vytvorenie práporu.

V histórii sa prápory formovali v rôznych krajinách v závislosti od obdobia. Od neho závisí aj formovanie tohto práporu, ako aj čas, kedy sa objavil. Preto sa v priebehu histórie a času vytvorili rôzne typy vojenských jednotiek a práporov. Každá skupina vojenských jednotiek, ktorá by vznikla v armáde, je pôvodom taktického výcviku v pešom boji s konštituovaním rôznych počtov jednotiek, ktoré ich zoskupujú.

Z tejto formácie vznikol pluk pozostávajúci z niekoľkých vojenských; polovičná brigáda, ktorá vznikla transformáciou a nevyhovujúcou transformáciou pluku; brigáda pozostávajúca z dvoch typov brigád vrátane medziarmádnej a špecializovanej a nakoniec máme brigádnu skupinu s jej rôznymi charakteristikami.
Všetko vám vysvetlíme.

C-est-quoi-a-bataillon

Pluk:

Počet mužov v prápore pluku tejto vojenskej jednotky sa zvyčajne počíta počtom 1000 a 3500 vojakov, ktorí sú pod velením vyššieho dôstojníka v ich stráži vrátane plukovníka alebo podplukovníka. Termín pluk sa bežne používa pre pozemné sily, ale nemenej aj pre vzdušné sily alebo námorníctvo.

V súčasnosti všetky pluky patria do tej istej armády, vrátane pešieho pluku, ženijného pluku, tankového pluku a vlakového pluku. V tomto pluku sú aj spoločné pluky. V závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate, sa mužstvo alebo vojsko tvoriace pluk môže nazývať prápor, eskadróna alebo dokonca delostrelecká skupina.

Demi-brigáda:

Demi-brigáda je vojenská jednotka práporu, ktorá vznikla vo Francúzsku počas vojenskej amalgamácie, ktorá sa uskutočnila v roku 1793. Boli to prápory, ktoré boli zostavené ako náhrada za pluk, ktorého monarchistické konotácie neboli uspokojené. Vtedajšie nové predpisy z roku 1794 nahradili staré dvojpraporné jednotky trojprapornými demi-brigádami, ktorých úlohou bolo zabezpečiť kvalitu armády.

Pre prax amalgamácie sa vyžadovalo, aby dva prápory dobrovoľníkov a jeden prápor profesionálnych vojakov z bývalej kráľovskej armády boli bezúhonné. V poslednom čase sa na uspokojenie ad hoc potrieb začleňovali polbrigády, ktoré v skutočnosti pozostávali z dvojpraporných jednotiek. To je v zahraničných légiách veľmi bežné.

Brigáda:

Jedná sa o
vojenskú jednotku zloženú z práporov, ktorým velí brigádny generál alebo dokonca brigádny generál, plukovník či dokonca generálmajor.
Veliteľ tejto jednotky brigádneho práporu je určený krajinou, v ktorej sa nachádza. Brigádnu jednotku môžete poznať aj pod iným názvom.
Jednotka
brigádneho
práporu
môže byť aj jednotkou národného žandárstva, jednotkou národnej polície, jednotkou francúzskej colnej správy alebo akýmkoľvek iným útvarom či práporom, ktorý má na starosti bezpečnosť.

Ve Francúzsku táto jednotka práporu združuje približne 7000 až 8000 mužov. Je to jedna z najväčších armádnych jednotiek, ktoré možno nájsť. Táto
práporná jednotka
zoskupuje dva hlavné typy brigád.

  • Spojené brigády: Ide o prápornú jednotku s viacerými zbraňovými špecializáciami ako hybridná armáda. V tejto brigáde je niekoľko bojových špecializácií s rôznymi zručnosťami v každej z jej oblastí. Sú to pozemné armády z hľadiska delostrelectva, pechoty, obrnených zbraní alebo jazdectva. Zvyčajne sa cvičia v oblasti obrany alebo pri vonkajších operáciách, aby bola zabezpečená.
  • Špecializované brigády: Sú to prápory, ktoré majú bojovú špecializáciu. Prápory v tejto brigáde nepoužívajú len tak hocijaké zbrane, ale špecifické zbrane, s ktorými sú zvyknutí cvičiť. Tak ako je to v prípade brigády géniov alebo aj delostreleckej brigády, ktoré bojujú v teréne s vlastnými špecializáciami a spôsobmi činnosti.
  • To isté platí aj pre delostreleckú brigádu.

  Brigádna skupina:

  Táto formácia pozostáva z viacerých práporov, ktoré sa nachádzajú v kanadskej armáde. Pozostáva z 15 jednotiek a nachádza sa v 2. kanadskej divízii. Deväť z 15 jednotiek tejto divízie sa nachádza na ostrove Montreal. Má mužstvo v práporoch s počtom 2000 vojakov. Veliteľstvo tejto brigády sa nachádza v Montreale, ktorý leží v Quebecu. Vznikla
  1. apríla 1997 s mottom „Bojuj, zvíťaz alebo zomri“ a je aktívna dodnes.

  Táto brigádna skupina má niekoľko jednotiek, ktoré sa nachádzajú na rôznych miestach vrátane Montrealu, Gatineau, Rouyn-Noranda, Lavalu, ako aj Longueuil. Aj tento prápor sa skladá z viacerých jednotiek, vrátane prieskumnej jednotky, bojových ženistov, logistiky, spojenia, ako aj pechoty.

  Trochu histórie práporu
  :

  Slovom bataillon< sa označovala skupina bojovníkov, ktorí boli zhromaždení ešte predtým, ako boli v 16. storočí zoskupení do plukov. Ak sa vrátime ešte ďalej do minulosti, v časoch jazdectva sme mohli nájsť bitky, v ktorých sa zoskupilo niekoľko práporov. Po vytvorení peších plukov v 16. storočí sa batalión, pôvodne aglomerácia síl veľmi rôznej veľkosti, stal taktickou divíziou pluku, bojovou formáciou vytvorenou zoskupením síl niekoľkých rôt. Veľkosť práporu závisela od parametrov priamo súvisiacich s taktickými potrebami, ale aj od iných obmedzení. V
  závislosti od obdobia sa priemerná veľkosť práporu pohybovala medzi 500 a 1 000 mužmi.

  Historicky: Rôzne príklady
  typov
  práporov francúzskej
  armády

  V priebehu histórie francúzskeho armádneho práporu, ako uvidíte, sa pre rôzne typy práporov, ktoré prešli storočiami, používali rôzne názvy. Niektoré štruktúry týchto typov práporov boli reštrukturalizované tak, aby mohli byť reorganizované a prijaté. Tieto prápory, ako aj ostatné prápory, majú každý svoje špecifiká, ktoré môžete pochopiť z nižšie uvedeného vysvetlenia.

   • Pochodový prápor: Pochodové prápory sa zvyčajne skladajú z prvkov iných jednotiek, než sú ich vlastné. Dôvodom sú buď veľké straty v rámci tohto práporu, alebo jednoducho potreba zostaviť menšiu miestnu jednotku. Inými slovami,
    ide o jednotku, ktorá bola narýchlo sformovaná na určitý čas v prvej svetovej vojne.
   • Passage Depot Battalion: Tiež v prvej svetovej vojne, v apríli 1915. V každom vojenskom regióne mal byť prápor ako priechodný sklad. Každý muž tohto práporu mal byť vycvičený tak, aby bol dobre pripravený na rôzne budúce operácie. V
    prípade potreby mali byť vyslaní ako vojnová posila.
   • Ženijný prápor: Ženijný prápor ako celok tvorí pluk, ktorého počty sú premenlivé v závislosti od doby alebo obdobia. Počet vojakov sa mení v závislosti od času. Počas prvej svetovej vojny boli títo takzvaní géniovia organizovaní do práporu. Po vyhlásení vojny bol ich pluk rozpustený a vznikol ženijný prápor.

   Ako sa stať dobrým
   práporom
   :

   Otázka, ako sa stať práporom, je ako povedať, ako sa stať vojakom zo všetkého, čo bolo vysvetlené vyššie. Takže na to musíte mať všetky potrebné kritériá, aby ste sa stali dobrým vojakom. Z rôznych existujúcich plukov a armád musíte najprv určiť ten, ktorý zodpovedá vašej špecializácii. Keď to urobíte, musíte začať trénovať. Je to preto, lebo všetky ostatné požiadavky na prijatie za vojaka nie sú dôležité.

   Základom vždy zostáva fyzická zdatnosť, v ktoromkoľvek pluku. Musíte teda dobre trénovať, aby ste sa stali vojakom a boli prijatí do práporu so svojimi spolubojovníkmi. Takže na začiatok si musíte zaobstarať čo najlepšie vybavenie, aby ste mali dobrý výcvik.

   What-is-a-battalion

   Vybavenie potrebné na to, aby sa z vás stal dobrý prápor:

   Vždy je
   potrebné kvalitné vybavenie, aby sa z vás stal dobrý prápor. Musíte mať vybavenie vhodné pre každú situáciu, ktorá môže nastať. Do svojho každodenného života musíte zaradiť šport, prípadne horskú turistiku a všetko ostatné. Takže v tejto súvislosti je potrebné poznať všetky základné tréningové zariadenia, ktoré si musíte zaobstarať, ale najdôležitejšie je, aby boli vždy kvalitné.

   No a čo je lepšie ako obrátiť sa na ľudí, ktorí sa na túto oblasť špecializujú. Ponúkame vám najlepšie dostupné vojenské vybavenie. U nás nájdete všetko, čo môžete denne potrebovať. Navštívte našu kolekciu kvalitných produktov a vyberte si.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *