Aké sú OPEX?

V prvom rade je potrebné vedieť, čo je to OPEX. Pôvod tohto pojmu, ktorý sa začal používať v roku 2000. Pochádza z výrazu „vonkajšie operačné priestory“, ktorý sa používal na vyjadrenie prítomnosti francúzskej armády vo vojne v Afrike, na Blízkom východe, v Poľsku a v Maroku. Podľa tradičnej definície, ktorú uvádza ministerstvo ozbrojených síl vo Francúzsku, sú teda vonkajšie operácie alebo OPEX definované akovýkon vojenských síl mimo svojho štátneho územia. To znamená, že odchod na misiu do zahraničia, je podstatou povolania vojaka, čo je cieľom jeho angažovanosti a výcviku v armáde. 

Všetky výcviky, okrem vybavenia ako napríklad masque a gaz guerre, teda skonštruovaný na použitie v službe a vo vojne alebo v boji. To znamená, že vonkajšie operácie sú pre armádu krajiny iným poslaním ako tradičná obrana štátneho územia. Tá zostáva samotným dôvodom existencie armád jednotlivých krajín. Vzhľadom na to vám tento článok pomôže pochopiťvšetky podstatné informácie o rôznych OPEX Francúzskaoperáciách. A neváhajte navštíviť náš internetový obchodVojenské prebytkyvojenské vybavenie alebo len pre rady a tipy, ako zažiť najlepšie dobrodružstvá. Sme tu, aby sme vám pomohli čo najlepšie využiť všetky vaše misie. Navyše máme všetky vojenské potreby, ktoré budete potrebovať.

nohavice

Kvalifikácia OPEX

Je potrebné poznamenať, že kvalifikácia vonkajších operácií vyplýva z rozkazu ministra ozbrojených síl, ktorým sa otvára divadlo nasadenia určením príslušnej geografickej oblasti a obdobia. Preto
sa ďalej pozrieme na to, kde sa operácie uskutočňujú a čo sú tieto operácie.

Kde Francúzsko zasahuje?

V prvom rade je nevyhnutné vedieť, že úlohou armády je zasiahnuť s cieľom evakuovať francúzskych alebo spojeneckých občanov. Ochrana a stabilizácia nebezpečných oblastí, pomoc civilnému obyvateľstvu s cieľom udržať poriadok a mier. O OPEX teda rozhoduje Francúzsko na obranu svojich záujmov. Podľa údajov o nasadených francúzskych silách francúzska armáda v súčasnosti nasadzuje celkovo 3 623 mužov, z ktorých 9 796 sa zúčastňuje na mnohonárodných OPEX a 3 503 na bilaterálnych. Toto rozdelenie poukazuje na prevahu mnohonárodných operácií, ktoré predstavujú viac ako 60 % jej celkovej pôsobnosti. Aby sme teda
zistili, kde sa misie vykonávajú, pozrieme sa na operácie podľa ich členenia:

 • Klasifikácia misií podľa mandátu: 26,71 % operácií francúzskej armády mimo Francúzska, t. j. 3 478 mužov, sa vykonáva na vnútroštátnej báze. Ide najmä o dve operácie: Licorne na Pobreží Slonoviny s 1 808 vojakmi a Epervier v Čade so 159 vojakmi. Okrem toho operácia pod vedením NATO predstavuje 36,24 % a zamestnáva 4 718 francúzskych vojakov. Najdôležitejším miestom operácií je Afganistan, kde sa na operácii Pamír podieľa 2 912 vojakov. Ďalším významným divadlom je Kosovo s operáciou KFOR, kde pôsobí 1 786 vojakov. Mierové operácie, na ktorých sa pod vlajkou OSN podieľa francúzska armáda, predstavujú 16,41 % súčasných operácií, vrátane 2 136 vojakov. Ide o UNIFIL/DAMAN v Libanone. Európsky záväzok v oblasti krízového riadenia vedie k účasti na určitom počte zásahov, ktoré sa týkajú celkovo 15,09 %, z čoho hlavná časť je rozložená do Eurof Tchad RCA. Napokon 5,55 % jej činností spadá pod iný medzinárodný mandát ako mandát OSN, NATO alebo Európskej únie. Ide o operácie HERACLES a EPIDOTE v strednej Ázii.

 • Misie podľa geografického členenia:Viac ako 80 % operácií sa nachádza v Afrike a Ázii, pričom na každú z týchto oblastí pripadá približne 42 % vonkajších operácií. Počet nasadených jednotiek je rovnomerne vyvážený, v každej zóne ich je 5 400. Na Európu pripadá 16 % (2 091 vojakov) a na Ameriku 0,20 %, pričom na misii MINUSTAH na Haiti sa zúčastňuje 26 francúzskych vojakov. Operácie v týchto krajinách: Irak, Sýria, Afrika, Sahel sa však stali štrukturálnou súčasťou operačnej činnosti armád, najmä armády.

  Čo sú OPEX?

  Ktorý pluk ide na najviac OPEX?

  Pluk, ktorý ide na najviac OPEX, je pechota. Každý rok vysiela 27. horská pešia brigáda veľké množstvo vojakov do zahraničných operácií. Viac ako 30 000 mužov a žien je nasadených v rámci Francúzska a za jeho hranicami. To znamená, že hlavné zahraničné operácie pechoty sú:

  • Operácia Aigle: v rámci posilnenia obrannej a odstrašujúcej ochrany NATO v reakcii na situáciu na Ukrajine francúzska armáda využila svoje tímy na východnom krídle Európy. Napríklad v Rumunsku sa do operácie Orol zapojilo 500 francúzskych vojakov od 28. februára 2022. Od 9. marca 2022 sa 300 belgických vojakov zapojilo do práporu Spread, spoločného bojového práporu vedeného NATO pod francúzskym velením. Odvtedy je ich úlohou uistiť a posilniť ochranu územia európskych spojencov.
  • Barkhane-bande sahélo-saharienne: spustená 1. augusta 2014, Barkhane je operácia v spolupráci s G5 Sahel v týchto afrických krajinách: Burkina Faso, Mali, Mauritánia, Niger a Čad, s cieľom udržať budovanie vojenských síl v sahelských štátoch, aby sa posilnil ich boj proti ozbrojeným teroristickým skupinám. Tento OPEX zahŕňa celkovo 4 600 členov vojenského personálu a zameriava sa na tri oblasti: spoluprácu, partnerstvo a uistenie.
  • Chammal-Irak: projektovaný 19. septembra 2014, Chammal pozostáva z francúzskej zložky medzinárodnej operácie Inherent Resolve, ktorá združuje 78 krajín a 5 medzinárodných organizácií. V spolupráci s irackou vládou a spojencami na mieste operácie ju tvorí 600 vojakov, ktorí posilňujú ozbrojené sily v boji proti Daechu. Cieľom je podporovať iracké sily a poskytovať im poradenstvo, aby nakoniec dokázali samy zabezpečiť bezpečnosť, dohľad a ochranu krajiny.
  • Damán-Libanon: od: od roku 1978 sa Francúzi pripisujú dočasným silám OSN v Libanone (UNIFIL). Táto účasť je známa ako OPEX Daman. V súčasnosti zahŕňa 700 armádnych jednotiek v Libanone, pričom vyzbrojuje najmä veliteľské záložné sily (CRF). RZP úzko spolupracuje s libanonskými ozbrojenými silami pri upevňovaní ich obrany. Jej poslanie je dvojaké: je to záložná sila, ktorá predstavuje hlavný prostriedok reakcie, odstrašenia a donútenia v južnej libanonskej zóne. Spolu s libanonskou armádou plní aj pozorovacie alebo dozorné funkcie.
  • Misia Lynx: v roku 2016 vo Varšave hlavy štátov a vlád spojeneckých krajín rozhodli o „ďalšom posilnení ochranného postoja aliancie v súvislosti s novým bezpečnostným prostredím“. Cieľom tohto pridelenia, ktoré sa začalo v roku 2017, je uistiť spojencov v strednej a východnej Európe, ktorí sa cítia byť ohrození. Vytvára posilnenú predsunutú prítomnosť NATO prostredníctvom pôsobenia vojenských dodávateľov v Poľsku, Estónsku, Lotyšsku a Litve. V marci 2021 potom Francúzi poskytnú 3. krát 300-členný kontraktor zložený z odstrašujúcej spoločnej taktickej podskupiny, ktorá prišla na pomoc práporu predsunutej prítomnosti v Estónsku (bojová skupina Estónsko).

   Čo sú OPEX?

   Ďalšie vonkajšie operácie Francúzska

   Je potrebné poznamenať, že vonkajšie operácie sú odlišné od síl predisponovaných na základniach v Afrike na základe obranných dohôd alebo na mori. Napriek tomu boli francúzske ozbrojené sily v roku 1995 nasadené na početné misie mimo štátnych hraníc. Preto je
   nižšie uvedený zoznam všetkých týchto operácií a rámcov, v ktorých sa uskutočnili.

   Soznam OPEX

   Soznam OPEX, na ktorých sa podieľalo Francúzsko, zahŕňa operácie mimo územia štátu. Do ktorých sa francúzske ozbrojené sily zapojili od konca alžírskej vojny a koloniálneho impéria, od začiatku 60. rokov 20. storočia až po súčasnosť. OPEX je termín používaný na označenie jednorazových operácií, ktoré nasledovali po vojne za dekolonizáciu. Uskutočnila sa mnohokrát v rôznych krajinách vrátane 12-krát v Čade, 14-krát v Afrike a 20-krát v Libanone. Predstavíme vám preto zoznam existujúcich OPEX všetkých čias. Treba však poznamenať, že policajné operácie Európskej únie, ako napríklad EUPOL Proxima v Severnom Macedónsku alebo EUPM v Bosne a Hercegovine, ako aj civilné operácie, nie sú v tomto zozname zahrnuté. To znamená, že tu je zoznam:

   • Staré OPEX: tie, ktoré viedli Charles de Gaulle a Georges Pompidou, tie, ktoré viedol Valéry Giscard d’Estaing. Tie, ktoré viedol François Mitterrand, tie, ktoré riadil Jacques Chirac, tie, ktoré nasadil Nicolas Sarkozy, tie, ktoré začal François Hollande, a tie, ktoré podnikol Emmanuel Macron.
   • Nedávne alebo prebiehajúce OPEX: treba poznamenať, že centrum pre plánovanie a vykonávanie OPEX predkladá rôzne návrhy na ich názvy, z ktorých predsedníctvo republiky vyberá vybraný názov. Napríklad Harmattan (Líbya v roku 2011), Serval (Mali v roku 2013), Sangaris (Stredoafrická republika v roku 2013), Barkhane (Sahel v roku 1014), Chammal (Irak, Sýria v roku 2014) alebo Aigle (posilnenie vojenskej techniky NATO v Rumunsku, 2022). Okrem toho boli francúzske ozbrojené sily od 90. rokov minulého storočia nasadené v 106 operáciách OPEX mimo hraníc krajiny. K tomu treba pripočítať päť stále prebiehajúcich intervencií: v Izraeli (od mája 1948), Libanone(1948), na Sinaji (1982), v Guinejskom zálive (1990) a v Západnej Sahare (1991).

    

    OPEX v rámci právneho medzinárodného rámca

    V rámci intervencie sa OPEX nadobúdajú rôzne formy, pokiaľ ide o ich cieľ, rámec zapojenia alebo velenia, trvanie alebo dokonca použité prostriedky. V rámci piatej republiky je na čele ozbrojených síl prezident republiky. Môže ich preto spolu s vládou, ktorá má ozbrojené sily k dispozícii, zapojiť do vonkajších operácií. Vláda však musí o svojom rozhodnutí nasadiť ozbrojené sily v zahraničí informovať parlament najneskôr do troch dní od začiatku operácie. Táto informácia môže byť podnetom na rozpravu, po ktorej nenasleduje hlasovanie.

    Potom, keď trvanie zásahu presiahne štyri mesiace, vláda predloží parlamentu na schválenie jeho predĺženie. To znamená, že operácie zahŕňajúce vojenské prostriedky sú výsledkom buď mandátu od OSN.alebo rozhodnutia Európskej únie. Alebo rozhodnutie Francúzov zúčastniť sa na medzinárodnej koalícii. Alebo čisto francúzska iniciatíva, najmä v Afrike, na základe dohôd o spolupráci s väčšinou bývalých francúzskych kolónií a niekoľkými ďalšími krajinami. Teda mierovú operáciu, o ktorej rozhodla OSN, môže viesť priamo ona alebo ňou môže byť poverená medzinárodná organizácia, ako napríklad NATO a EÚ. Alebo krajina, ktorá vedie mnohonárodné sily prostredníctvom rezolúcie prijatej Bezpečnostnou radou OSN. Teraz sa pozrieme na vonkajšie operácie prebiehajúce v každom z týchto rámcov:

    • V OSN: existuje operácia Daman vedená v rámci UNIFIL (Libanon), Onuci (Pobrežie Slonoviny), Minurso (Západná Sahara), Minufil (Libéria), Monusco (Demokratická republika Kongo).
    • V Európskej únii: existuje mandát Európskej misie bezpečnostnej pomoci pre obrannú reformu v Konžskej demokratickej republike (EUSEC) ukončený v júni 2016; operácia Atalanta (2008) na boj proti námornému pirátstvu pri Africkom rohu.
    • V mnohonárodných silách, ako sú napríklad Mnohonárodné pozorovateľské sily (MFO) na Sinaji.
    • V národnom rámci: ide o ochranné tímy, ktoré sa nalodili na lode na lov tuniakov patriace súkromným francúzskym lodným spoločnostiam.

    Okrem toho treba poznamenať, že od vzniku EÚ, ustanovenej Maastrichtskou zmluvou, sa postupne zavádza spoločná bezpečnostná a obranná politika. (SBOP), v rámci ktorej členské štáty navrhujú civilné alebo vojenské intervencie s mandátom OSN alebo bez neho.

    Čo sú to OPEX?

    Prečo by ste mali navštíviť obchod Vojenský prebytok?

    Ak potrebujete pomoc alebo radu pri kúpe výrobku na vojenskú techniku, náš internetový obchod Vojenský prebytok“ vám bude k dispozícii. Sme vám kedykoľvek k dispozícii a budeme vám môcť ponúknuť uspokojivé služby, ako napríklad možnosť doručenia kdekoľvek sa nachádzate, a pomôžeme vám vybrať to najlepšie nevyhnutné vybavenie pre vaše dobrodružstvá a misie.

    Predkladáme vám zoznam tovaru, kolekcií, vybavenia, ako aj modelov, ktoré sú u nás k dispozícii, s cenami jednotlivých modelov. Mimochodom, neváhajte navštíviť náš blog, kde nájdete viac informácií, ako aj lepšie spoznanie našich kolekcií. Sme tu, aby sme vám poradili a uspokojili vaše potreby.

    Leave a Reply

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *