Výbušná povaha v EOD nehrozí

Už dopredu vám môžeme oznámiť, že nervozita, neistota, výbušnosť či nerozhodnosť, to sú vlastnosti, ktoré člen jednotky EOD jednoducho prehliada. Naopak nesmie mu chýbať trpezlivosť, rozhodnosť, flexibilita a dochvíľnosť. Prečo? Pretože každý zásah člena EOD môže byť jeho posledným.

Slovenské jednotky EOD

Jednotka EOD

Explosive Ordnance Disposal alebo aj Bomb Squad, ako sa ľudovo hovorí mužom, ktorí sa starajú o deaktiváciu, zneškodnenie či premiestnenie nebezpečnej pyrotechniky a munície. O mužoch v tejto jednotke sa hovorí ako o najviac zanietených a oddaných vojakoch. Musí ísť o inteligentných, vzdelaných a absolútne profesionálnych príslušníkov. Ich pohotovosť na frontovej línii sa nikdy nekončí. K dispozícii sú vojenským jednotkám svojej krajiny, ako i koaličným 24-hodín denne.

Členovia prechádzajú špecializovaným výcvikom, ktorý sa zameriava na štúdium munície, rôznych obvodov výbušnín, ich skladbu (chemické, biologické, zápalné či rádiologické), princíp výroby, ako i ich možnú deaktiváciu či zneškodnenie. Už počas prvej svetovej vojny sa označovali ako technici. Starali sa o chod arzenálu a takisto identifikovávali či je munícia aktívna alebo nie.

Správne rozhodnutie

„Prípustné sú len dve chyby. Tá prvá a tá posledná.“

Áno alebo nie! Tentokrát nejde o zväz manželský. Títo profesionáli sa neraz rozhodujú pre život alebo smrť. Najznámejším EOD tímom sú rozhodne príslušníci amerického námorníctva či britského letectva.

Najčastejšie je ich činnosť využívaná pri zneškodňovaní mín na súši či pod vodou. Takisto sú to situácie, kedy je potrebné zneškodniť muničné sklady nepriateľov alebo nepotrebnú muníciu z vlastných radov. V takýchto prípadoch je potrebné presne vedieť koľko trhaviny použiť a akým spôsobom muníciu či výbušninu zneškodniť. Prioritou je bezpečie cvilisitov i armády. Samozrejme, dnes sú títo špecialisti platnými hlavne pri boji s terorizmom.

EOD na Slovensku

V roku 2009 bola vedením NATO certifikovaná aj slovenská jednotka EOD. Výcvikom prešli slovenskí vojaci vďaka francúzskym kolegom. Kurz trval 11 týždňov. Dnes Slovensko disponuje jednou špeciálnou jednotkou EOD, ktorá pôsobila dlhodobo a úspešne v Afganistane v oblasti Kandaháru. Pôsobenie slovenskej jednotky EOD trvalo až do roku 2013. Naša jednotka si vyslúžila vyznamenanie a získala reputáciu, ktorá z nich urobila skutočných odborníkov v tejto oblasti.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.