fbpx

Výbušná povaha v EOD nehrozí

Už dopredu vám môžeme oznámiť, že nervozita, neistota, výbušnosť či nerozhodnosť, to sú vlastnosti, ktoré člen jednotky EOD jednoducho prehliada. Naopak nesmie mu chýbať trpezlivosť, rozhodnosť, flexibilita a dochvíľnosť. Prečo? Pretože každý zásah člena EOD môže byť jeho posledným.